Pozbyć się punktów bólowych – czyli …terapia punktów spustowych…

Pozbyć się punktów bólowych – czyli …terapia punktów spustowych…

… czyli mobilizacja tkanek miękkich i punktów spustowych bólu: 

Punkt spustowy to wrażliwe miejsce w obrębie nadmiernie napiętych tkanek, umiejscowione w mięśniach lub na przebiegu ich ścięgien lub powięzi, które jest bolesne pod wpływem ucisku. Występowanie punktów spustowych zaburza prawidłowe funkcjonowanie narządu ruchu, ogranicza elastyczność tkanek, wywołuje ból, może być przyczyną przeciążeń mechanicznych. Wyróżnia się punkty spustowe oraz punkty wrażliwe – wszystkie traktujemy jako punkty terapeutyczne tzn. takie na które możemy oddziaływać obniżając ich pobudliwość. Punkty te określane są jako nadwrażliwe miejsca zlokalizowane w obrębie mięśnia szkieletowego wykazujące zwiększone napięcie wyczuwalne palpacyjnie. Są one bolesne przy nacisku i bywają przyczyną charakterystycznego bólu promieniującego, tkliwości uciskowej a nawet objawów ze strony autonomicznego układu nerwowego. Zespołowi temu towarzyszy wiele objawów, takich jak ograniczenie zakresu ruchu w stawach, uczucie sztywności mięśni, szczególnie po długich okresach unieruchomienia (na przykład rano po przebudzeniu), czy osłabienie siły mięśniowej.

Odblokowując te punkty doprowadza się do znacznego zmniejszenia napięcia tkankowego w danym obszarze zaburzenia, a rozluźnioną tkankę doprowadza się do prawidłowej długości, np. przy skrótach mięśni. Techniki lecznicze stosowane w obniżaniu pobudliwości punktów spustowych określa fizjoterapeuta, w zależności od stanu pacjenta, oraz jego wrażliwości na ból.

 

Doktor Spondylus