Słuchać to nie to samo co słyszeć.

Słuchać to nie to samo co słyszeć.

Statystyczny człowiek wypowiada średnio około 16 tysięcy słów dziennie. Komunikacja werbalna jest niezbędna, by móc efektywnie wzajemnie się porozumiewać. W trakcie mówienia oczekujemy, że zostaniemy wysłuchani, nasze słowa trafią do odbiorcy, zostaną zrozumiane i ostatecznie wywołają konkretne reakcje.

Słuch zalicza się do 5 podstawowych zmysłów, takich jak smak, węch, wzrok i dotyk. Narząd słuchu daje nam możliwość odbierania dźwięków z otaczającego nas świata. Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż słuchanie naszego partnera, dziecka czy sąsiadki spotkanej na ulicy. W rzeczywistości umiejętność słuchania okazuje się umiejętnością rzadko spotykaną.  Słuchać, to nie to samo, co słyszeć. Słuchać, to rozumieć i dawać temu wyraz. Często nie doceniamy znaczenia tej umiejętności, koncentrując się na własnych wypowiedziach. Tymczasem słuchanie wymaga wielu ważnych umiejętności i dużej koncentracji, a brak zainteresowania aktywnym słuchaniem, powierzchowne skupianie się na osobie mówiącej i jej słowach prowadzi do zakłócenia procesu komunikacji.

Na czym polega aktywne słuchanie?

Po pierwsze: Pozwól swojemu rozmówcy na dokończenie jego wypowiedzi, nie kończ za niego zdania, oddaj mu przestrzeń i czas do namysłu.

Po drugie: Zachęcaj swojego rozmówcę do mówienia, daj do zrozumienia, że to, co mówi, jest ważne i wartościowe, czyniąc to w sposób pozawerbalny poprzez uśmiech, spojrzenie, gest akceptacji.

Po trzecie: Nie oceniaj, nie krytykuj, zachęcaj do pełniejszej wypowiedzi. Sprawdzaj, czy dobrze zrozumiałeś wypowiedź, stosując parafrazę – powtarzaj swoimi słowami fragmenty wypowiedzi, by upewnić się, że dobrze zrozumiałeś.

Po czwarte: Nie rozwiązuj za rozmówce problemów, tylko wspieraj wypowiadającego w dochodzeniu do własnego rozwiązania. Zadawaj pytania otwarte, zachęcające do dłuższej wypowiedzi, czyli takie, na które odpowiedzią nie będą zwykłe „tak” lub „nie”.

Po piąte: Nawet gdy rozmówca podnosi głos, zachowaj spokój. Gdy stykamy się z agresywnym sposobem komunikacji, zwykle budzą się w nas reakcje obronne z takim samym ładunkiem emocjonalnym.

Każdy człowiek przy odrobinie wysiłku może zmienić się w aktywnego słuchacza, dając sobie tym samym szanse na lepsze poznanie drugiego człowieka. Dobra komunikacja to dobre relacje z partnerem, dzieckiem, przyjaciółmi. Umiejętność aktywnego słuchania sprzyja większej otwartości i szczerości podczas rozmowy.

text: Mediator Anna Franecka