Czy tarot to samospełniająca się przepowiednia?

Czy tarot to samospełniająca się przepowiednia?

Jako tarocistka rozmawiam często z osobami, które rozważają skorzystanie z porady kart tarota. Motywacją do skorzystania z takiej usługi czasem jest jakiś dylemat, trudna decyzja do podjęcia w życiu, albo po prostu ciekawość.

Niekiedy jednak u klientów pojawiają się wątpliwości, w jakim stopniu słowa – wróżby, wypowiedziane podczas takiego spotkania, będą wpływały na dalsze życie i zdeterminują działania. Osoby te obawiają się, że po usłyszeniu przepowiedni, stracą możliwość kierowania swoim losem, bo decyzje zostały już podjęte. Wobec takich wątpliwości, staram się zawsze uspokoić klienta, że jest to błędne myślenie, a porada z kart tarota może mu pomóc, a nie zaszkodzić.

Zacznijmy od tego, czym jest i jak przebiega spotkanie z tarocistą. Przede wszystkim jest to dialog z klientem na temat sprawy, z którą przyszedł. Tarocista rozkłada karty, na których znajdują się archetypiczne symbole. Na tym etapie ważna jest rozmowa i wymiana pierwszych myśli i skojarzeń dotyczących sytuacji, o której mowa i jej odzwierciedlania w układzie kart. Można z niego odczytać logiczny ciąg zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, a także to w jaki sposób kształtują one teraźniejszość i przyszłość. Dzięki rozmowie z klientem i uszczegółowianiu informacji, tarocista może odczytać szereg możliwych rozwiązań danej sytuacji, klient natomiast może spojrzeć na sprawę z zupełnie nowej perspektywy.

Wizyta u tarocisty ma na celu pomoc w trudnej decyzji. Dzięki rozmowie na temat rozkładu dotyczącego danego zagadnienia, tarocista ma możliwość wskazania klientowi różnych dróg, jakimi może potoczyć się sytuacja. Wskaże w nich szanse i zagrożenia, a także ujawni ukryte możliwości. Na to co dzieje się w życiu klienta ma wpływ on sam, ale także inni ludzie i zdarzenia losowe. Praktycznie klient nie ma wpływu na to, jak postępują inni ludzie, ani na to, co przyniesie los. Może jednak wpływać w pełni na to, jakie sam podejmuje decyzje, jakimi wartościami się kieruje i którymi drogami będzie podążać. Znając szanse wynikające z tego wyboru, może przygotować się i w pełni je wykorzystać, natomiast znając zagrożenia, może starać się je ominąć.

Należy pamiętać, ze rozkład kart pokazuje najbardziej prawdopodobne wersje zdarzeń, ale klient, jeśli tylko zechce, ma możliwość aktywnej zmiany tych prognoz. Podejmując inicjatywę w działaniu, ma wpływ na to, w jaki sposób potoczy się sytuacja. Karty tarota nie są wyrocznią, a raczej narzędziem dającym wskazówki, w jaki sposób postępować, aby osiągnąć zamierzone cele.

Text: Irmina