love-1237394_1920 (1)

Ciąża a praca zawodowa

Współczesny model rodziny znacznie różni się od tego, jaki dominował jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Tradycyjny model rodziny, w którym mężczyzna utrzymywał swoją rodzinę, a kobieta zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci występuje coraz rzadziej.

Obecnie relacje w rodzinie opierają się na równouprawnieniu partnerów, którzy oprócz domowych obowiązków, rozwijają się i spełniają zawodowo. Współczesne kobiety są aktywne zawodowo, stawiają na rozwój i edukację, poszukują nowych wyzwań i nie boją się sięgać po stanowiska w przeszłości zarezerwowane dla mężczyzn. Jest też druga strona medalu, dla wielu z nich ciąża kojarzy się z koniecznością zakończenia kariery zawodowej. Czy obawy są słuszne?

W przypadku pań planujących ciążę pracujących na umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenie ryzyko utraty zatrudnienia z dnia na dzień jest bardzo duże, w tym przypadku obawy o utratę zatrudnienia są uzasadnione. W zdecydowanie lepszej sytuacji są kobiety, posiadające etat z umową na czas nieokreślony, ponieważ jako pracownice podlegają pod przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy reguluje prawa kobiet w ciąży w ten sposób, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy kobiety.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pań, które nie posiadają umowy na czas nieokreślony, lecz otrzymały umowę zawartą na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, u których umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takim przypadku kobiety w ciąży mają gwarancję zatrudnienia do dnia porodu.

W gorszej sytuacji znajdują się kobiety zatrudnione na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca, ponieważ w ich przypadku ochrona nie występuje. Ochrona nie występuje również w przypadku kobiet, które podpisały umowę o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przed zwolnieniem z pracy…

nie uchroni kobiety ciężarnej likwidacja przedsiębiorstwa, natomiast w przypadku likwidacji działu pracodawca musi zatroszczyć się o przeniesienie ciężarnej na inne stanowisko.

Przywilejem przysługującym pracownicy w ciąży jest zakaz zatrudnienia w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno również bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

Po porodzie młodej mamie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Bez wątpienia czynniki ekonomiczne, stabilizacja zatrudnienia i gwarancja powrotu do pracy po urodzeniu dziecka wpływają na decyzję o ciąży. Obecnie tylko umowa o pracę na czas nieokreślony daje względne poczucie bezpieczeństwa, a i tak istnieje obawa utraty zatrudnienia zaraz po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W Polsce co czwarta kobieta odkłada decyzję o macierzyństwie, ponieważ boi się, że z tego właśnie powodu straci pracę.

text: Mediator Anna Franecka

 

 

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.