„Kropka nad i” czyli osobowość zaklęta w piśmie

Grafologia jest dziedziną wiedzy coraz szerzej stosowaną na całym świecie. Nauka ta rozwija się od ponad 100 lat. Jako pierwszy terminu tego użył jezuita Jean Hipolit Michon – francuski badacz, który opracował ponad 360 wskazówek jak interpretować pismo.

W XXI wieku grafologia oficjalnie uznana jest za naukę. Można studiować ją na wielu uniwersytetach, między innymi we Włoszech, Francji, Rosji, Rumunii, Czechach i w Polsce.

Grafologia coraz częściej stosowana jest w procesach rekrutacji pracowników, do oceny predyspozycji zawodowych i cech charakteru.

Kolejną dziedziną, gdzie powszechnie korzysta się z tej wiedzy jest kryminalistyka – wielu grafologów zatrudnianych jest przez policję do pracy przy różnego rodzaju śledztwach, oceny prawdomówności, demaskowaniu szpiegów itd.

Jako element wiedzy psychologicznej, grafologia na swoje źródła w psychologii ekspresji i wyrazu. Zajmuje się ustaleniem związku między wyglądem pisma a dominującymi cechami osobowości.

Proces badania grafologicznego polega na pobraniu, a następnie analizie próbki pisma.

Osoba poddawana analizie pisze na kartce papieru odręcznie tekst – kilkanaście zdań wymyślonego tekstu. Treść pisma nie jest istotna – analiza może być przeprowadzona przez osobę, która nie zna języka w którym napisana jest próbka. Ważne jednak, aby tekst był napisany alfabetem łacińskim – cyrylica czy inne alfabety graficzne rządzą się innymi prawami analizy.  Tekst próbki powinien być pisany swobodnie, we własnym tempie osoby poddawanej analizie. 

Ważnych informacji dostarcza również podpis, dlatego zawsze prosi się o podpisanie próbki.

Grafolog widząc próbkę pisma analizuje szereg czynników, takich jak wysokość i szerokość liter, odstępy między słowami, pochylenie tekstu, wielkość marginesów, a nawet kształt kropek, czy kresek nad literami. Na tej podstawie może zbudować portret grafologiczny, opisujący cechy charakteru, usposobienie. Nie można natomiast jednoznacznie określić płci osoby analizowanej, ale można określić, czy ma w sobie więcej cech kobiecych, czy męskich. Nie ma możliwości określenia poprzez grafologię takich cech, jak rasa człowieka, czy wiek.

Analiza pisma odbywa się na podstawie wielu czynników. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady, które mogą posłużyć do wstępnej analizy.  Warto jednak wiedzieć, że profesjonalny grafolog weźmie pod uwagę znacznie więcej czynników.

Nachylenie pisma:

 • nachylone w prawo – osoba bardzo komunikatywna, otwarta, namiętna, o porywczym charakterze – im bardziej pochylone pismo, tym cechy mają silniejszy wyraz
 • nachylone w lewo – osoba wycofana, skryta, woli pozostawać w opozycji do otoczenia, podkreślać swoją odrębność
 • prostopadłe – osoba dążąca do obiektywizmu, kontrolująca swoje uczucia i emocje
 • zmienne nachylenie – osoba niezdecydowana i kapryśna, o chwiejnej osobowości

Szerokość pisma

 • szerokie litery – osoba otwarta na otoczenie, towarzyska
 • wąskie litery – osoba nieśmiała, opanowana i ostrożna

Odstępy między wyrazami

 • duże – osoby lubiące samotność, nieprzywiązujące wagi do własnych interesów, ale też niebyt otwarte na pomoc innym
 • małe – osoby przyjaźnie nastawione do otoczenia, chętne do pomocy innym

Wielkość pisma

 • duże – ekstrawertycy, osoby dynamiczne, śmiałe
 • małe – introwertycy, osoby skromne i nieśmiałe, zwracające uwagę na szczegóły
 • zróżnicowana – osoby twórcze, niespokojne

Tempo pisania

 • szybkie – osoby pełne życia, inteligentne, bystre, ale czasem lekkomyślne
 • wolne – osoby sumienne, przywiązujące wagę do detali, potrzebujące czasu na wyciągnięcie wniosków, często nie ujawniające swoich uczuć

Podpis

 • jeśli znacznie różni się od tekstu pisanego, może oznaczać, że osoba ta chce uchodzić za kogoś innego niż jest
 • podkreślony – świadczy o chęci zademonstrowania siły
 • imię i nazwisko nie oddzielone – brak umiejętności oddzielenia życia prywatnego od zawodowego

To tylko kilka wskazówek, które stanowią kroplę w morzu wiedzy grafologicznej.  Podstawowych zasad można nauczyć się szybko, jednak do biegłego posługiwania się tą wiedzą potrzeba jest sporo wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Wiedza ta jednak daje dostęp do bardzo ciekawych obserwacji psychologicznych.

text: Tarot Irmina