Marketing w medycynie

Profesor K. Rogoziński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w jednej ze swoich publikacji napisał że spotkanie medycyny z marketingiem może zaowocować bilateralnymi korzyściami, które pozwalają uchronić medycynę przed zupełny odhumanizowaniem.

Współczesna praktyka medyczna jest w pewnym sensie skazana na stosowanie działań marketingowych, dlatego żeby zapewnić sobie „zasilanie” pacjentami. Profesor podkreśla również, że wykonywanie samych usług medycznych nawet w największej zgodzie z tradycją wypracowaną przez zawody medyczne, na dzień dzisiejszy to zwyczajnie za mało. 

Działania prowadzone przez podmioty medyczne można nazwać marketingiem usług. Usługi medyczne w Polsce są świadczone zarówno na rynku regulowanym, czyli opartym na systemie ubezpieczeń jak i na rynku prywatnym. Traktowanie działalności medycznej jak działalności gospodarczej powoduje, że zarówno lekarze jak i lekarze dentyści posiadający własne gabinety powinni pozyskiwać informacje z rynku o oczekiwaniach swoich pacjentów, promować swoją ofertę, aby zwiększać rentowność gabinetów. Warto jednak zauważyć, że lekarz-przedsiębiorca ma do zaoferowania raczej specyficzną usługę: usługę zdrowotną.

Specyfika usług medycznych

Specyficzny charakter usług medycznych polega na tym, że dotyka bardzo ważnego aspektu ludzkiego życia – problemów ze zdrowiem. Z jednej strony mamy do czynienia z lekarzem, z jego osobowością i wpływem na charakter relacji z pacjentem, z drugiej zaś strony mamy pacjenta z jego potrzebami i oczekiwaniami. Ten unikatowy wręcz charakter usług medycznych wiąże się również z rolą personelu medycznego, który wpływa na jakość usługi jednocześnie decydując o zdrowiu innego człowieka. Usługi tego typu charakteryzuje również wysoki stopień niematerialności, pacjent jest obecny podczas każdego etapu świadczenia usługi oraz to, że nie jest w stanie ocenić w pełni jakości tej usługi z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy. Ponadto usługi medyczne mogą być bardzo zróżnicowane – od porady czy konsultacji aż po skomplikowaną usługę szpitalną.

text:Ania Kaczyńska Alteratio.pl