argument-238529_1920

Mediacja- sposób na konflikt.

Konflikt jest integralną częścią naszego życia, jest czymś naturalnym wpisanym w relacje międzyludzkie oraz towarzyszy człowiekowi od zawsze. Większość z nas akceptuje pewną dawkę konfliktu w swoim życiu jako normalną i potrafi sobie z nią radzić, sytuacja komplikuje się, gdy skonfliktowane strony skierują spór na drogę rozstrzygnięć sądowych. Kto ma rację? Kto wygra? A może obie strony zakończą spór z poczuciem przegranej?

Każdego roku do polskich sądów trafia około 15 milionów spraw o różnym charakterze. Wiąże się to z długotrwałym postępowaniem sądowym,

Studio Fotograficzne RedRoom

częstokroć stresem, nerwami oraz kosztami sądowymi. Nie wszystkie sprawy powinny trafiać od razu przed oblicze sprawiedliwości, ponieważ mogłyby zostać polubownie rozwiązane w procesie mediacji. Mediacja oferuje skonfliktowanym stronom bezpieczną, nieformalną przestrzeń w obecności neutralnej, bezstronnej osoby trzeciej- mediatora. Podczas mediacji pojawia się szansa na redukcję negatywnych emocji poprzez zachęcanie stron do bezpośredniej komunikacji, zrozumienie punktu widzenia drugiej strony, poznanie wzajemnych potrzeb i interesów oraz rozmów, których istotą jest podjęcie decyzji o zakończeniu konfliktu i wypracowanie porozumienia akceptowalnego przez obie strony.

W trakcie spotkań mediacyjnych strony ustalają warunki zawarcia ugody.

Zadaniem mediatora jest dopilnowanie, żeby ugoda była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i możliwa do zrealizowania. Ugoda zawarta pomiędzy stronami wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie oraz protokołem z mediacji składana jest w sądzie w celu jej zatwierdzenia. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Przedmiotem mediacji mogą być konflikty: rodzinne np. ustalenie władzy rodzicielskiej, wysokość świadczeń alimentacyjnych, podział majątku wspólnego, konflikty gospodarcze, pracownicze, sąsiedzkie, administracyjne i międzynarodowe.  To, że mediacja ma zastosowanie w wielu rodzajach sporów, jest wynikiem charakterystycznej dla niej elastyczności i brakiem formalizmu. Do mediacji strony konfliktu mogą przystąpić zarówno przed skierowaniem sporu na drogę sądową, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Do najistotniejszych zalet mediacji można zaliczyć:

krótki czas postępowania mediacyjnego, zredukowane koszty, poufność postępowania mediacyjnego, odformalizowany przebieg, trwałe rozwiązanie oraz szansę na odbudowę lub zachowanie relacji pomiędzy stronami konfliktu.

Czy jesteś gotowa wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu?

text: Anna Franecka- Mediator

 

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.