people-2588916_1920

Nadchodzi czas na mediacje -planowane zmiany w 2019 roku.


Mediacje zyskują coraz większą popularność i zaufanie. Doceniono, że jest to rozwiązanie niezwykle korzystne ze względu na oszczędność czasu, pieniędzy oraz ograniczenie stresu. W odróżnieniu od rozpraw sądowych nie ma tu jawności, ponieważ w trakcie mediacji obowiązuje zasada poufności, do której zobowiązani są wszyscy uczestnicy.


Rolą mediatora jest ułatwienie uczestnikom sporu zidentyfikowanie i zrozumienie własnych potrzeb i interesów oraz wzajemnie wyartykułowanie ich, określenie obopólnie akceptowanych sposobów ich
zaspokojenia, wynegocjowanie wymiany zobowiązań i wymiernych korzyści zgodnie z uznawanymi przez strony standardami uczciwości oraz przedefiniowanie relacji pomiędzy stronami w odpowiadający im sposób.

Kim jest mediator? Mediator jest przede wszystkim osobą posiadającą odpowiednie predyspozycje psychiczne, osobą godną zaufania, bezstronną, która nie rozwiązuje sporu, lecz wspiera strony w dojściu do własnych rozwiązań, specjalistą w dziedzinie komunikacji, o którym nie bez przyczyny mówi się, że „powinien mieć cierpliwość Hioba, szczerość Anglika, dowcip Irlandczyka, wytrzymałość maratończyka, przebiegłość Machiavellego, znawstwo typów osobowości dobrego psychiatry albo księdza, a do tego skórę nosorożca i mądrość Salomona”.


W 2019 roku planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących rozwodów. Istotną rolę w planowanych zmianach odegra mediacja. Przed wniesieniem powództwa o rozwód lub o separację przeprowadzane będzie postępowanie informacyjne (z udziałem mediatora), którego celem będzie pojednanie małżonków, a w braku możliwości pojednania- zawarcie ugody o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, utrzymywaniu kontaktów każdego z małżonków z ich wspólnymi dziećmi oraz o alimentach pomiędzy nimi a ich wspólnymi dziećmi.

Za zgodą stron, rodzinne postępowanie informacyjne będzie mogło obejmować również zawarcie ugody w zakresie spornych kwestii dotyczących spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.Spotkania informacyjne nie obejmą małżonków, którzy nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a nadto, gdy małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód, lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka, lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu. Jednakże małżonek pokrzywdzony takim czynem będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego.Od pewnego czasu do mojego biura mediacyjnego zgłasza się coraz więcej małżonków zdecydowanych na rozwód. W trakcie mediacji małżonkowie ustalają wszystkie kwestie dotyczące warunków rozwodu w tym podział majątku,
wysokość świadczeń alimentacyjnych na małoletnie dzieci oraz sposób sprawowania władzy rodzicielskiej. Polubowne ustalenie warunków rozwodu nie zwalnia małżonków z wniesienia do sądu pozwu o rozwód jednak z racji zgodnej woli dwóch stron czas rozwodu, skraca się do minimum.

Dodatkową korzyścią jest zwrot połowy opłaty wniesionej do sądu w związku z rozwodem. Opłata wynosi 600 zł, z czego 300 zł wraca do osoby składającej pozew. Tej możliwości nie będzie po zmianie przepisów kriop.
Powodzenie mediacji w sprawach rodzinnych skraca proces albo wręcz pozwala go uniknąć np. w sprawach o alimenty czy w przypadku uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, a ugodowe
rozstanie zapowiada lepsze relacje w przyszłości.

Mediator Anna Franecka

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.