O marketingu usług medycznych

Stosowanie szeroko pojętych działań marketingowych w służbie zdrowia ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Przeciwnicy twierdzą, iż nadrzędnym i jedynym obowiązkiem lekarza jest świadczenie usług medycznych, zwolennicy z kolei wiedzą, że współczesne rynki to z reguły rynki silnie konkurencyjne.

Utrzymanie na nich takiej pozycji wymaga nie tylko dysponowania dobrymi produktami,  usługami,
ale także umiejętnego stosowania technik marketingowych.

Kiedy prowadzę rozmowy z menadżerami czy właścicielami gabinetów na temat strategii ich gabinetów odnoszę wrażenie, że marketing jest niesłusznie ograniczany wyłącznie do pojęcia „reklama”, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Co kryje się pod pojęciem „marketing”?

Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”[1]. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowana do docelowych odbiorców, oparta na wiedzy i badaniach, osadzona mocno w realiach rynkowych[2]. Mówiąc o marketingu jako o sposobie myślenia i działania, to w centrum uwagi zawsze stawiamy rynek i nabywców, tak aby zapewnić im maksimum satysfakcji z nabywanych produktów[3] . Marketing najczęściej jest postrzegany jako pewien rodzaj ludzkiej aktywności skierowanej na zaspokojenie potrzeb i pragnień poprzez procesy wymiany lub jako wzajemnie satysfakcjonujący oraz korzystny proces wymiany, zachodzący między jednostkami lub organizacjami[4].

text:Ania Kaczyńska Alteratio.pl

 

 

[1] Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 5.

[2] P.Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa2014, s. 9

[3] J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc, Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wielkopolski 2001, str. 13.

[4] B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, str.16