jazz-3150291_1920

Powiedz to bez użycia słów

Słowa mają znaczenie, jednak z badań wynika, że 90% informacji przekazywanych w trakcie rozmowy pochodzi z komunikacji niewerbalnej. Komunikacja niewerbalna służy głównie wyrażaniu stanów uczuciowo – emocjonalnych. Do wyrażania emocji służą dotyk, mimika, gesty czy dystans.

Wyrażaniu sympatii służą uśmiech, bliskość fizyczna, kontakt wzrokowy, dotyk, natomiast postawa wrogości charakteryzuje się przeciwstawnymi komunikatami niewerbalnymi.

Ponad milion świadomych i nieświadomych gestów wpływa na kształtowanie się relacji między ludźmi. Wygląd fizyczny, ruchy ciała i gesty, wyraz twarzy i kontakt wzrokowy, dotyk i ton głosu to sygnały pozawerbalne odbierane szybciej niż słowa, bez udziału świadomości.  W sytuacji, gdy człowiek nie wie, na którego rodzaju komunikatach oprzeć się w swoim działaniu, najczęściej bierze pod uwagę komunikaty pozawerbalne.Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, pierścionek, tekst i zbliżenie

Komunikacja pozawerbalna jest ważnym czynnikiem w interakcji pomiędzy członkami rodziny.

 W każdej rodzinie komunikacja pozawerbalna posiada własną specyfikę, własny kod porozumiewania się, który jest rozumiany i akceptowany tylko wobec własnych członków rodziny. Przy głębokiej więzi emocjonalnej sfera pozawerbalna jest znacznie bogatsza niż słowne wymiany komunikatów. Zdarza się jednak, że czasem coś zawiedzie, dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Co jest tego przyczyną? Każdy bodziec w postaci słowa, gestu czy mimiki powoduje u odbiorcy komunikatu pojawienie się określonych myśli i pewnych stanów uczuciowo – emocjonalnych. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpoznanie uczuć drugiego człowieka jest bardzo trudne. Powodem tego może być nie dość jasny komunikat niewerbalny, sprzeczność pomiędzy komunikatem niewerbalnym a komunikatem werbalnym lub indywidualna interpretacja komunikatu przez odbiorcę.

Zdarza się, że odbiorca odczytuje przekazany komunikat w innym znaczeniu niż w takim, jakim nadał go nadawca.

Odebrany komunikat na wyjściu jest różny od podanego na wejściu. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne. Nadawca mógł swoje myśli, zamiary, uczucia wyrazić w sposób niezbyt jasny lub niezrozumiały dla odbiorcy i w ten sposób dochodzi do zakłócenia przekazu informacji.

Jak temu zapobiegać?

  1. Słuchaj i obserwuj, co chce ci przekazać twój rozmówca- czasami słyszymy to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co mówi rozmówca.
  2. Nie zakładaj, że uczucie i emocje twojego rozmówcy są takie same jak twoje.
  3. Akceptuj uczucie i emocje twojego rozmówcy.
  4. Przekazuj komunikat w sposób jasny i dokładny- nie oczekuj, że rozmówca ma dar czytania w twoich myślach.
  5. Utrzymuj kontakt wzrokowy.
  6. Zwracaj uwagę na spójność gestów z wypowiadanymi słowami.
  7. Pamiętaj, że twoja mimika, gestykulacja, ton głosu na wpływ na twojego rozmówcę.
  8. Ustal własną hierarchią potrzeb i oczekiwania wobec innych osób.
  9. Wszystkie zmiany zaczynaj od siebie.

text: Mediator Anna Franecka

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.