Przedsiębiorczość nie zależy od płci

Ambitne, odważne, wykształcone i przedsiębiorcze – takie są Polki według badanych w ramach raportu Zawód: Prezeska – Diagnoza Przedsiębiorczości Kobiet

Coraz więcej z nich decyduje się na założenie własnej działalności. A co najważniejsze: zdecydowana większość robi to nie z musu, a z chęci rozwoju własnej kariery.

– Obserwujemy mnogość inicjatyw, które propagują przedsiębiorczość kobiet: konferencje, panele dyskusyjne czy kluby – mówi Natalia Dec, ekspert ds. HR i kierownik ds. rekrutacji i rozwoju sieci sprzedaży w Aviva Sp. z o.o. – To nas cieszy i motywuje do działania. Podczas rekrutacji nie dzielimy przedsiębiorczości na „męską” i „żeńską”. Zdarza się jednak, że panie mniej wierzą w siebie, nawet jeśli nie ma to związku z ich realnymi kompetencjami czy doświadczeniem. Tymczasem, aktualnie już co trzecią firmę w kraju prowadzi kobieta –dodaje.

Niektórzy uważają, że panie, które są matkami, są mniej dostępne i zaangażowane w pracę. Obciążenie tą myślą może powodować stres i niepewność. Jak sobie z tym radzić?

Z pewnością pomocne jest podejście „work – life balance”, stawiające na życiową równowagę. Elastyczny czas pracy, benefity pozapłacowe, własna działalność – to elementy, które pozwalają kobietom łączyć pracę z życiem rodzinnym.

Ważna jest też kultura organizacji:

– Jestem przekonany o sile i potencjale kobiet w biznesie – mówi Dariusz Marszałek, dyrektor Oddziału Aviva w Szczecinie. Oddziału, który zatrudnia kilkadziesiąt kobiet-agentów!

– W zawodzie agenta liczą się dla mnie przede wszystkim postawa, kompetencje. A panie często są empatyczne, otwarte na ludzi; jeżeli jeszcze potrafią słuchać, to nie ma lepszego kandydata na agenta – dodaje.

– W Avivie widzimy wartość w postawie współpracownika, który zachowuje równowagę między pracą a życiem prywatnym, pracuje z pasją i zgodnie ze stylem swojego życia – zdradza Dec. – Dlatego współpracujemy na zasadzie elastyczności i niezależności. Takie podejście stwarza wiele możliwości zarówno dla nas, jak i pań, które są zmotywowane do aktywności zawodowej, ale chcą wsparcia silnej marki.

Pogodzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci jest wyzwaniem. Jednak obecnie panie chętniej decydują się nie tylko na założenie firmy, ale też pracę, gdzie ich zarobki są zależne od wyników. I nie różnią się pod tym względem od mężczyzn.

– Przedsiębiorczość nie zależy od płci. Chociaż moim zdaniem kobiety są odporniejsze na niepowodzenia, bardziej wytrwałe. To daje im przewagę – ocenia Dariusz Marszałek.

– Niezależność jest dziś dla kobiet wielką wartością. Praca nie przeszkadza w założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. A poczucie niezależności, zwłaszcza finansowej, jest ważne, daje poczucie
własnej wartości, pozwala na samorealizację i spełnianie marzeń, rozwój, zadowolenie, uśmiech, szczęście.

Źródło: Raport Zawód: Prezeska – Diagnoza Przedsiębiorczości Kobiet, 2017, na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczość Kobiet.