Rozwój duchowy – weź sprawy w swoje ręce

Pojęcie rozwoju duchowego często kojarzone jest z przynależnością do jakiejś religii. Jest to jednak pojęcie uniwersalne, niezależne od tego jakiego Boga uznajemy. Dla niektórych osób jest to poznawanie tajemnej wiedzy o świecie, dla innych jest to modlitwa i rozmowa z Bogiem.

Bez względu na to jaką doktrynę przyjmiemy, rozwój duchowy będzie sprowadzał się do osiągnięcia stanu oświecenia i zrozumienia otaczającego nas świata. Niekiedy rozwój duchowy uważany jest za ucieczkę od otaczającej nas trudnej rzeczywistości. Czasem, gdy nie radzimy sobie z sytuacją życiową, rzucamy wszystko, aby szukać na nowo sensu życia. Zamiast uciekać, powinniśmy funkcjonować w sposób harmonijny z otaczającą nas rzeczywistością.

I to właśnie rozwój duchowy ma pomóc nam odnaleźć się w tej rzeczywistości, a nie uciekać od niej.

Celem rozwoju duchowego jest odnalezienie w sobie naturalnej siły i energii, która ma doprowadzić do zrozumienia i zsynchronizowania z energią świata. Jest to proces, który uruchamia w człowieku odpowiedzialność za siebie i innych, uczy troski, miłości i opieki, a także daje radość i spełnienie. Są to działania pozwalające poczuć boski pierwiastek na ziemi, tu i teraz. Duchowość i rozwój duchowy, to pogłębianie wiedzy o sobie i otaczającym świecie. To codzienna aktywność, poszukiwanie szerszej perspektywy niż to, czego doświadczamy w codziennej rutynie.

To wysiłek wyjścia poza schemat, aby zobaczyć i poczuć więcej.

Rozwój duchowy związany jest nie tylko z duchem, ale także z ciałem. Osoby dbające o rozwój duchowy często cieszą się lepszym zdrowiem. Duchowość niesie za sobą szacunek i dbałość o własne ciało. Przekłada się to na zwiększenie odporności, poprawę zdolności myślenia i koncentracji. W efekcie przeciwdziała depresji i poczuciu beznadziejności. Pozytywne myślenie i nadzieja pozwalają złagodzić stres, a przez to wpływają również na kondycję serca. Praktykując rozwój duchowy, zajmujemy się poszukiwaniem rozwiązań trudnych sytuacji, staramy się naprawiać siebie i rzeczywistość, w której żyjemy. Takie działania pozwalają odnaleźć w sobie optymizm i chęć życia.

Z każdym doświadczeniem, stajemy się lepszymi osobami, zbliżamy się do oświecenia.

Poznawanie siebie, zagłębianie w swoją duchowość pozwala na przewartościowanie istotnych w naszym życiu spraw, a także na odnalezienie celu i sensu życia. Osoby, które to w sobie odnalazły, żyją dłużej i są bardziej zadowolone ze swojego życia. Rozwój duchowy pozwala zrozumieć, że szczęście jest naszym wyborem. Sami decydujemy w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi sytuacjami. Zamiast trwać w poczuciu smutku, beznadziejności i bezradności, możemy poszukiwać dróg i sposobów, które pomogą nam się dalej rozwijać.

text: Tarot Irmina