bullying-2775272_1920

Wypalenie zawodowe cz. 3

Różne źródła wskazują, że zespół wypalenia występuje częściej wśród młodszych pracowników, tj. u osób poniżej 40. lub nawet 30. roku życia. Z badań amerykańskich wynika, że pielęgniarki psychiatryczne wypalają się w półtora roku od rozpoczęcia pracy. U adwokatów symptomy wypalenia widoczne są po dwóch latach, u pracowników socjalnych zaś pojawiają się w okresie od dwóch do czterech lat od rozpoczęcia pracy.

Wypalenie jest więc zjawiskiem, które na ogół pojawia się u progu życia zawodowego i w bardzo istotnym stopniu ogranicza a nawet często uniemożliwia dalszy rozwój kariery  zawodowej. Negatywne skutki wypalenia, jego destrukcyjne działanie i ponoszone koszty społeczne tłumaczą zainteresowanie tą problematyką wśród psychologów, pedagogów, socjologów.1

Poznaj przyczyny

Na zjawisko wypalenia zawodowego duży wpływ mają czynniki środowiskowe, czyli grupa stresorów związana bezpośrednio z pracą i jej specyfiką związaną bezpośrednio z ludźmi. I tak na przykład w zawodzie lekarza kontakt z pacjentem jest sprawą podstawową. Silnym stresorem związanym z wykonywaniem tego zawodu jest presja czasu związana z nadmierną liczbą czynności klinicznych do wykonania w zbyt krótkim czasie. Nawet przy bardzo dobrej organizacji pracy w gabinecie zdarza się pacjent z bólem którego trzeba przyjąć poza kolejką czy inni nieumówieni ale wymagający interwencji. Takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie, zaburzają rytm pracy lekarza i wpływają stresogennie na cały zespół w gabinecie.

Oprócz czynników środowiskowych na wypalenie mają wpływ również czynniki indywidualne, które dotyczą poszczególnych osób. Konfrontacja zarówno marzeń jak i oczekiwań z realiami pracy jest często bardzo bolesna, zwłaszcza dla młodych i ambitnych jednostek. Często osoby takie nie mogą sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rzeczywistość, nie mogą dostać się na wymarzoną specjalizację, czy uzyskać stopienia naukowego. Idąc dalej możemy wymienić miejsce pracy nieadekwatne do oczekiwań czy też konfrontacja ze starszym bardziej doświadczonym pokoleniem pracowników. Dlatego niektóre grupy zawodowe doznają wypalenia zawodowego już nawet po kilku latach pracy2.

Ania Kaczyńska Alteratio.pl
Część I i II

1 S. Tucholska, Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dynamicznym, Instytut Psychologii KUL,

http://www.kul.pl/files/37/www/Wypalenie_materialy.doc, z dnia 15.12.2013

2 A. Kotowicz-Gears, M. Bladowski, P. Reszczyńki, op. cit. str. 115-116

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.