Co budujesz? Wizerunek cz.5

Pierwszym krokiem tworzenia profesjonalnego wizerunku gabinetu jest stworzenie jego nazwy. Podstawową zasadą w kreowaniu nazwy jest prostota, powinna być ona łatwa do wymówienia i zapamiętania oraz powinna kojarzyć się z zakresem działalności. Najlepiej gdyby nazwa podkreślała mocne strony firmy.

Nazwę możemy przełożyć na znak graficzny i tak wykonać krok drugi, czyli stworzyć logotyp. Przy jego tworzeniu obowiązuje ta sama zasada co przy kreowaniu nazwy – logotyp powinien być prosty i zawierać w sobie element odzwierciedlający działalność. 

Bardzo dobrymi przykładami na tworzenie nazwy i logotypu są wspomniane już przeze mnie gabinety stomatologiczne. Wiele z nich w swojej nazwie czy znaku graficznym umieszcza niemalże oczywisty symbol zęba, a te placówki które specjalizują się na przykład w implantologii zawarły słowo „implant” w nazwie lub symbol implantu w logotypie. W tym miejscu widać spójność pomiędzy działalnością a nazwą i znakami.

Zarówno nazwa jak i logotyp są częścią tak zwanej Księgi Znaku, stanowiącej krok trzeci w procesie kreowania wizerunku. Jest to zbiór zasad posługiwania się znakami graficznymi w całym procesie komunikacji marketingowej, czyli jak i gdzie powinno się tych znaków używać. Z moich obserwacji wynika, iż ten krok jest często pomijany przez przedsiębiorców działających w różnych branżach.

Kolejnym – czwartym krokiem w budowaniu wizerunku, spójnym i będącym wynikiem poprzednich kroków jest branding, czyli umieszczanie nazwy i logotypu na nośnikach reklamy. Takimi nośnikami reklamy może być auto, ulotka. W przypadku każdej firmy proponuję aby nazwa i logotyp były stałym elementem na fakturach, w podpisie mailowym, wizytówkach i papierze firmowym jeśli takowy jest używany w placówce.

Wdrażanie czy prowadzenie strategii marketingowych nie jest sprawą łatwą, natomiast właściwie zaplanowane, przemyślane wymienione powyżej kroki budowania wizerunku mogą dać Państwu ogromną szansę na powodzenie. Należy pamiętać iż wizerunek jest pewną całością logiczną i spójną z prowadzoną działalnością. Efektem takich starannie przeprowadzonych działań będzie z pewnością przewaga rynkowa oparta na silnym wizerunku jak i wzrost rentowności firmy.

text:Ania Kaczyńska Alteratio.pl
Część I , II,  III, IV