Rozwój i biznes

10/04/2019

Marketing usług medycznych cz. 5

Promocja jest to forma komunikacji z klientami - pacjentami, mająca na celu zachęcenie, pokazanie korzyści płynących z nabycia, czyli kreowanie popytu na usługi albo przezwyciężanie ...