Wszystkie

16/11/2014

Co może negatywnie wpłynąć na rozwój osobowości małego dziecka?

Co to właściwie jest OSOBOWOŚĆ? Według definicji encyklopedii PWN „osobowość psychol. pojęcie definiowane niejednolicie, najczęściej rozumiane bądź jako zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości (cech) ...